โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "คุ้งสำเภาเกมส์ ครั้งที่ 5" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "คุ้งสำเภาเกมส์ ครั้งที่ 5" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมป์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท