กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เข้าร่วมกิจกรรมมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท และได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณถนนพหลโยธินและสายเอเซีย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา