กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ "กำจัดผักตบชวา"
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรมโนรมย์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ใโดยร่วมกันกำจัดผักตบชวา บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา