กิจกรรมวันครบรอบ 120 ปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ "สมเด็จย่า"
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้ร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 120 ปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ "สมเด็จย่า" ณ หอประชุมอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท