โรงเรียนผู้สูงอายุ
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการ พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสุขใจ ทต.คุ้งสำเภา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562