ส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการส่งเสริมพัะฒนาการในเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 วันจันทร์ ที่ 9ก.ย.62 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลมโนรมย์