แผนพัฒนาท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการประชุมประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา 5 มิย.62 ณ ศาลาประชาคม ทต.คุ้งสำเภา