การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562