วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2562 มีการจัดบูธอหารของรางวัลมากมาย มีเด็กมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา