เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอหารแห้ง ปีใหม่ 2562
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดให้มีมีการตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีหมูทอง ในวันที่ 1มกราคม 2562 มีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน มาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก