โครงการประชุมประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.คุ้งสำเภา
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการประชุมประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 วันที่ 6พ.ย.2561