"จิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทต.คุ้งสำเภา
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการจิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทต.คุ้งสำเภา