การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ตามภารกิจ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา