วันแม่แห่งชาติ 2561
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ในวันที่ 12 ส.ค. ของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินินาถ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมทำกิจกรรมถวยพระพรและจุดเทียนชัยในภาคค่ำ