จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา จัดโครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ในวันที่ 22 ก.พ.61 มีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันเก็บขยะบริเวณถนนรอบเขตเทศบาล