ศึกษาดูงาน จ.เชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านกลางและเทศบาลตำบลแม่ริม จ.เชียงใหม่ ใวันที่ 17-19 มกราคม 2561