โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560