วันเด็กแห่งชาติ 2560
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2560 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดยนายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานวันเด็กขึ้น ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีนายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ เป็นประธานในงาน และมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก