เวียนเทียน วันเข้าพรรษา
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมกันเทำบุญตักบาตรเวียนเทียน ณ วัดศรีสิทธิการาม