ปลูกป่า
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมกันปลูกป่าวันวิสาขะบูชา ณ พื้นที่สาธารณเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา