ปีใหม่
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมตักบาตร ข้าวสารอหารแห้ง ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา