วันพ่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมถาวยพระพร ณที่ว่าการอำเภอ