ประเพณีลอยกระทง
เมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดประเพณีลอยกระทงภาคกลางวันมีการจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตองภาคกลางคืนจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ