โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 5-9พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้จัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สามาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน ศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก้ต เทศบาลตำบลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี