ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
ปีใหม่ 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา จัดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 2561 มีข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ หลวงรัชกาลที่ 9

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา จัดโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560


กิจกรรมเก็บผักตบชวาบริเวณพื้นที่สาธารณะ ริมแมน้ำเจ้าพระยา/strong

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะในสถานที่สาธารณะ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่อยู่หัว มหาวิชราลงกรณ์ บดินทรเทพยวารางกูร


กิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะในที่สาธารณะ 27 กรกฎาคม 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะในสถานที่สาธารณะ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่อยู่หัว มหาวิชราลงกรณ์ บดินทรเทพยวารางกูร


โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พรปาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันมาฆบูชา 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนร่วมกันเวียนเทียน ณ วัดศรีสิทธิการาม


วันเด็กแห่งชาติ 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2560 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดยนายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานวันเด็กขึ้น ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีนายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ เป็นประธานในงาน และมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


รวมพลังแห่งความภักดี 2559

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน รวมพลัง แห่งความภักดี ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำกิจกรรมทำความสะอาดกวาดล้างถนนและเก็บขยะบริเวณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ทำพิธีเนื่องในวันที่ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ในภาคเช้าและภาคค่ำ


เวียนเทียน เข้าพรรษา

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมกันเทำบุญตักบาตรเวียนเทียน ณ วัดศรีสิทธิการาม


เวียนเทียน

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมกันเวียนเทียน ณ วัดศรีสิทธิการาม


ปลูกป่าวันวิสาขะบูชา

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ร่วมกันปลูกป่าในวันวิสาขะบูชา


ทำบุญปีใหม่2559

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมตักบาตร ข้าวสารอหารแห้ง ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


วันพ่อแห่งชาติ ปี2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมถาวยพระพร ณที่ว่าการอำเภอ


ประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดประเพณีลอยกระทงภาคกลางวันมีการจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตองภาคกลางคืนจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ


ปั่นเพื่อแม่ 16 สิงหาคท 2558

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดยนายจำรัส ภักดี และผู้บริหาร เทศบาล และพนักงานพร้อมประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเทิดพระเกียรติ BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน จ.ชัยนาท


เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ถวายเทียนจำพรรษา 2558

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ถวายเทียนจำพรรษา ให้กับวัดในเขต ต.คุ้งสำเภา และวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหารและพนักงาน เวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรสิทธิการามี ผู้บริหารข้าราชการและพนักงาน เวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 5-9พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้จัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สามาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน ศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก้ต เทศบาลตำบลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


จัดโครงการประเพรีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2558 ได้จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยมีประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทะรุป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแข่งกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสามัคคีในชุมชน


ศึกษาดูงาน การจัดการขยะมูลฝอย ณ เทศบาล เมืองแกลง จังหวัดระยอง วันที่ 15-16 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 15-16 มกาคม พ.ศ.2558 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลชุมชนกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุและเยาวชน การจัดการขยะมูลฝอย ณ เทศบาล เมืองแกลง จังหวัดระยอง


งานวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ 10 มกาคม พ.ศ.2558 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมจัดงานวันเด็ก ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยภายในงานมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ พร้อมทั้งอาหาร และเครื่องดื่ม อีกมากมาย


งานวันพ่อ 5 ธันวามคม พ.ศ.2557

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พ่อหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาร่วมใจทำความสะอาดถวายวันพ่อ

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมใจทำความสะอาดถวายวันพ่อ


งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ 2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของไทย โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การประกวดนางนพมาศ รำวงย้อนยุค