ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
ทำบุญปีใหม่2559

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมตักบาตร ข้าวสารอหารแห้ง ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


วันพ่อแห่งชาติ ปี2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมถาวยพระพร ณที่ว่าการอำเภอ


ประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดประเพณีลอยกระทงภาคกลางวันมีการจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตองภาคกลางคืนจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ


ปั่นเพื่อแม่ 16 สิงหาคท 2558

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดยนายจำรัส ภักดี และผู้บริหาร เทศบาล และพนักงานพร้อมประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเทิดพระเกียรติ BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน จ.ชัยนาท


เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ถวายเทียนจำพรรษา 2558

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ถวายเทียนจำพรรษา ให้กับวัดในเขต ต.คุ้งสำเภา และวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหารและพนักงาน เวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรสิทธิการามี ผู้บริหารข้าราชการและพนักงาน เวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 5-9พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้จัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สามาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน ศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก้ต เทศบาลตำบลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


จัดโครงการประเพรีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2558 ได้จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยมีประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทะรุป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแข่งกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสามัคคีในชุมชน


ศึกษาดูงาน การจัดการขยะมูลฝอย ณ เทศบาล เมืองแกลง จังหวัดระยอง วันที่ 15-16 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 15-16 มกาคม พ.ศ.2558 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลชุมชนกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุและเยาวชน การจัดการขยะมูลฝอย ณ เทศบาล เมืองแกลง จังหวัดระยอง


งานวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ 10 มกาคม พ.ศ.2558 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมจัดงานวันเด็ก ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยภายในงานมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ พร้อมทั้งอาหาร และเครื่องดื่ม อีกมากมาย


งานวันพ่อ 5 ธันวามคม พ.ศ.2557

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พ่อหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาร่วมใจทำความสะอาดถวายวันพ่อ

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมใจทำความสะอาดถวายวันพ่อ


งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ 2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของไทย โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การประกวดนางนพมาศ รำวงย้อนยุค


ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม พ.ศ.2557

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม พ.ศ.2557


แจกเบี้ยยังชีพ เดือนตุลาคม พ.ศ.2557

คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาแจกเบี้ยยังชีพให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ


แจกของผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ

คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภานำสิ่งของอุปโภค บริโภค แจกให้กับผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ


วันแม่แห่งขาติ 12 สิงหาคม พ.ศ.2557

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 82 พรรษา เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล


โครงการอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ แม่บ้าน ผู้สูงอายุและเยาวชน ณ เทศบาลตำบลท่าลี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลท่าลี่ และกลุ่มหนามป่า อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย