ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
ศึกษาดูงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา นำคณะผู้บริหารข้าราชการ ข้าราชการ พนักงาน ศึกษาดูงาน ณ เทศบาตำบลแม่ริมและเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 17-19 ก.พ.2561


วันเด็กแห่งชาติ 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2561 ณเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีกิจกรรมต่างๆและของแจกมากมาย มีเด็กเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ปีใหม่ 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา จัดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 2561 มีข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ หลวงรัชกาลที่ 9

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา จัดโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560


กิจกรรมเก็บผักตบชวาบริเวณพื้นที่สาธารณะ ริมแมน้ำเจ้าพระยา/strong

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะในสถานที่สาธารณะ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่อยู่หัว มหาวิชราลงกรณ์ บดินทรเทพยวารางกูร


กิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะในที่สาธารณะ 27 กรกฎาคม 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะในสถานที่สาธารณะ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่อยู่หัว มหาวิชราลงกรณ์ บดินทรเทพยวารางกูร


โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พรปาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันมาฆบูชา 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนร่วมกันเวียนเทียน ณ วัดศรีสิทธิการาม


วันเด็กแห่งชาติ 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2560 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดยนายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานวันเด็กขึ้น ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีนายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ เป็นประธานในงาน และมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


รวมพลังแห่งความภักดี 2559

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน รวมพลัง แห่งความภักดี ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำกิจกรรมทำความสะอาดกวาดล้างถนนและเก็บขยะบริเวณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ทำพิธีเนื่องในวันที่ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ในภาคเช้าและภาคค่ำ


เวียนเทียน เข้าพรรษา

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมกันเทำบุญตักบาตรเวียนเทียน ณ วัดศรีสิทธิการาม


เวียนเทียน

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมกันเวียนเทียน ณ วัดศรีสิทธิการาม


ปลูกป่าวันวิสาขะบูชา

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ร่วมกันปลูกป่าในวันวิสาขะบูชา


ทำบุญปีใหม่2559

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมตักบาตร ข้าวสารอหารแห้ง ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


วันพ่อแห่งชาติ ปี2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมถาวยพระพร ณที่ว่าการอำเภอ


ประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดประเพณีลอยกระทงภาคกลางวันมีการจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตองภาคกลางคืนจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ


ปั่นเพื่อแม่ 16 สิงหาคท 2558

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดยนายจำรัส ภักดี และผู้บริหาร เทศบาล และพนักงานพร้อมประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเทิดพระเกียรติ BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน จ.ชัยนาท