ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
โรงเรียนผู้สูงอายุสุขใจ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุสุขใจ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "สูงวัยอย่างคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ"


วิธีการประหยัดน้ำ

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้มีจิตสำนึกและใช้น้ำอย่างประหยัด


วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2562 มีการจัดบูธอหารของรางวัลมากมาย มีเด็กมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


ทำบุญตักบัตรบาตร ปีใหม่ 2562

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดให้มีมีการตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีหมูทอง ในวันที่ 1มกราคม 2562 มีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน มาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก


โครงการประชุมประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.คุ้งสำเภา

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการประชุมประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 วันที่ 6พ.ย.2561


"จิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทต.คุ้งสำเภา

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการจิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทต.คุ้งสำเภา


การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ตามภารกิจ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการ ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ขอประกาศเจตนารมย์ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร


วันแม่แห่งชาติ 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ในวันที่ 12 ส.ค. ของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินินาถ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมทำกิจกรรมถวยพระพรและจุดเทียนชัยในภาคค่ำ


คัดแยกขยะกำจัดขยะมูลฝอย

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา จัดโครงการลดและคัดแยกขยะในการกำจัดขยะมูลฝอย ในวันที่ 23 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา


สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ 2561 มีการดำเนินการรดน้ำดำหัว ผู้บริหารเทศบาลและผู้สูงอายุในเทศบาล เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2561 ที่ผ่านมา


ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา จัดโครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด คุ้งสำเภาคัพ ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียน อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมป์


ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันพยาธิภายนอกและภายในสุนัขและแมว วันที่ 15-16 มี.ค.2561 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา จัดโครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ในวันที่ 22 ก.พ.61 มีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันเก็บขยะบริเวณถนนรอบเขตเทศบาล


ศึกษาดูงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา นำคณะผู้บริหารข้าราชการ ข้าราชการ พนักงาน ศึกษาดูงาน ณ เทศบาตำบลแม่ริมและเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 17-19 ม.ค.2561