ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา      ปรับปรุงครั้งล่าสุด    เมื่อวัน 11 ก.พ.... 2559    ในส่วนของกิจกรรม เทศบาลคุ้งสำเภาเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559..
คลิ๊กดูภาพขยาย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
Since 31 March 2006


ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง ประกวดราราคาซื้อประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานตภาครัฐ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก สอบราคาจ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถรรสายธรรมวิถี จากข้างโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ ถึงหน้าร้านค้าชุมชน ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 9.00เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 292.00 เมคตร พื้นที่ผิวจราจรรวมหัวช้างทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 2,628.00 ตารางเมตร (รัสสายทาง ชน.ถ30013)
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ .2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบลำมาบชุมแสง จากบ้าน นายชำนาญ ฮวบสวรรค์ ถึงบ้าน นางอรุณี สิทธิธัญกิจ ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 5.00เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 665.00เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมหัวช้างทางเชื่อมแล้วพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,325.00ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบลำมาบชุมแสง

ปีใหม่ 2561
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา จัดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 2561 มีข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ หลวงรัชกาลที่ 9ี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา จัดโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมเก็บผักตบชวาบริเวณพื้นที่สาธารณะ ริมแมน้ำเจ้าพระยา
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะในสถานที่สาธารณะ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่อยู่หัว มหาวิชราลงกรณ์ บดินทรเทพยวารางกูร

กิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะในที่สาธารณะ 27 กรกฎาคม 2560
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะในสถานที่สาธารณะ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่อยู่หัว มหาวิชราลงกรณ์ บดินทรเทพยวารางกูร

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พรปาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันมาฆบูชา 2560
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนร่วมกันเวียนเทียน ณ วัดศรีสิทธิการาม

วันเด็กแห่งชาติ 2560
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2560 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดยนายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานวันเด็กขึ้น ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีนายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ เป็นประธานในงาน และมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

รวมพลังแห่งความภักดี 2559
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน รวมพลัง แห่งความภักดี ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำกิจกรรมทำความสะอาดกวาดล้างถนนและเก็บขยะบริเวณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ทำพิธีเนื่องในวันที่ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ในภาคเช้าและภาคค่ำ

เวียนเทียน เข้าพรรษา
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมกันปลูกป่าวันวิสาขะบูชา ณ พื้นที่สาธารณเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

ปลูกป่า วันวิสาขะบูชา
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมกันปลูกป่าวันวิสาขะบูชา ณ พื้นที่สาธารณเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


| | | | | |
Adobe Acrobat
WinRAR
FlashGet