ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา      ปรับปรุงครั้งล่าสุด    เมื่อวัน 11 ก.พ.... 2559    ในส่วนของกิจกรรม เทศบาลคุ้งสำเภาเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559..
คลิ๊กดูภาพขยาย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
Since 31 March 2006


ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอลฟัทล์ติกคอนกรีต สายคุ้งสำเภา จากหน้าเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาถึงเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคกฯลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวิถี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก งบทดลอง วันที่ 31 มกราคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก งบทดลอง วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก แจ้งการยื่นแบบและรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี ป้าย และภาษีรุงท้องที่ ประจำปี 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก งบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก งบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

;วันพ่อแห่งชาติ 2558
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมถาวยพระพร ณที่ว่าการอำเภอ

ประเพณีลอยกระทง
เมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดประเพณีลอยกระทงภาคกลางวันมีการจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตองภาคกลางคืนจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ

วันแม่แห่งขาติ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 82 พรรษา เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ถวายเทียนจำพรรษา 2558
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ถวายเทียนจำพรรษา ให้กับวัดในเขต ต.คุ้งสำเภา และวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหารและพนักงาน เวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรสิทธิการามี ผู้บริหารข้าราชการและพนักงาน เวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา

จัดโครงการประเพรีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2558 ได้จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยมีประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทะรุป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแข่งกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสามัคคีในชุมชน


| | | | | |
Adobe Acrobat
WinRAR
FlashGet